Основни елементи уговора

Набавка робе - дневна штампа

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 1

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 1

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 3

Уговор о набавци канцеларијског материјала

Набавка услуге - набавака потрошног канцеларијског материјала

Исправка за обавијештење о набавци 163-7-1-9-3-2/17

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - набавка потрошног материја за одржавање хигијене

Набвака услуге- Сервисирање службеног возила Шкода Фабиа Амбиенте

Набавка робе - Набавка годишње претплате на Службени гласник и Дикта регистар

Набавка робе - омоти списа

Набавка робе - осталог канцеларијског материјала

Набавка робе - пакетићи свети Никола

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуге - испорука топлотне енергије

Набавка услуге - израда интернет странице

Набавка услуге - испорука електричне енергије

Набавка услуге - испорука воде

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Обавјештење о додијели уговора - гориво

Реализација Уговора 2016

Набавка робе - Коментар Закона о раду Републике Српске

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

Набавка услуге - испорука топлотне енергије 2016

Набавка услуге - испорука воде 2016

Набавка услуге - одвоз смећа 2016

Набавка услуге - испорука електричне енергије у току 2016

Набавка услуге - одржавања службених возила Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка робе са испоруком - Дневна штампа

Набавка годишње претплате за стручни часопис ФИНРАР

Набавка два зидна клима уређаја

Набавка робе - Приручник за практичну примјену Закона о јавним набавкама

Набавка робе, књиге - Обрасци општих и појединачних аката према Закону о раду Републике Српске

Набавка услуге одржавања и поправке клима уређаја

Набавка услуге ажурирања ГСМ мреже - навигације

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

TOP